View of Acropolis

ث:‏ مأموریت تیموتائوس در تسالونیکیه (۳:‏۱-‏۱۰)

کلمه‌ی ایمان شما پنج بار در باب سوم آمده است (آیات۲،۵،۶،۷،۱۰)و کلیدی برای درک این متن است. تسالونیکیان از جفاهای متفاوتی گذشته بودند و پولس مشتاق بود که ایمان آنها را در آزمایش ببیند. پس این باب درسی است برای ما بر اهمیت کار پیگیری مداوم. کافی نیست که ما گناهکاران را به سوی نجات‌دهنده هدایت کنیم. به آنها باید برای رشد در فیض و دانش خداوند کمک نمود.

۳:‏۱ در باب سوم ما ضربان قلب پولس رل چنانچه اشتیاق زیادش را برای مقدسین تسالونیکی عنوان می‌کند می‌ شنویم. اگر چه او در اتینا تنها واگذارده شده بود ولی می‌‏‏دانست که ایمانداران تسالونیکیه در ایمانشان ادامه می‌‏‏دهند. شیطان مانع بازگشت شخصی او به تسالونیکیه شده بود. بالاخره او نمس‏دانست بی‌‏‏کار بنشیند؛ او تصمیم گرفت تیموتائوس را نزد ایشان بفرستد اگر چه خودش در اتینا تنها می‌‏‏ماند. (این ما در واقع واژه ویراستاری است). غم‌‏‏انگیز است که فکر کنیم او در آنجا تنهاست. منظره‏‌‏‏های شهر بزرگ برای او هیچ جذابیتی نداشته؛ او برای محافظت کلیساها بار داشت.

۳:‏۲ به «درجاتی» که پس از نام تیموتائوس آمده است توجه کنید:‏ و تیموتائوس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است، فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند. کلمه‌ی خادم در اینجا و در قسمتهای دیگری از عهدجدید به سادگی به معنای خدمتگزار است. نظریه‌ی گذراندن کلاسهایی مخصوص کشیشان و این رتبه‏‌‏‏ها در سالهای بعد پدید آمدند.

برای تیموتائوس چه برکت عظیمی بود که به شاگردان برادر عزیزش پولس خدمت کند! حالا که او خودش را ثابت نموده بود، برای مأموریت تنها به تسالونیکیه فرستاده شده بود.

هدف سفر پایدار ساختن و نصیحت ایمانداران و تشویق ایشان به استواری در ایمان بود. ایشان مورد جفا قرار گرفته بودند چون به مسیح اعتراف می‌‏‏کردند. این بحران همه‌ی نوایمانان بود؛ شیطان احتمالاً نظریات ماهرانه‌ی خود را به کار انداخته تا ایشان فکر کنند با مسیحی شدنشان اشتباهی مرتکب گردیده‌‏‏‏اند!

برای ایشان جالب بود که از تیموتائوش بشنوند و از او تعلیم بیابند و از چیزهایی که از او شنیده بودند شادی نمایند. آنها به تشویق نیاز داشتند چون دائماً در معرض جفا و ضدّیت قرار داشتند.

۳:‏۳ در اوج جفاها، برای تسالونیکیان آسان بود که فکر کنند عجیب است که آنها می‌‏بایست دائماً رنج برده و خدا از آنها راضی باشد. تیموتائوس بدیشان خاطر نشان می‌‏‏ساخت که این اصلاً عجیب نیست؛ این برای مسیحیان عادی است، بنابراین آنها نباید متزلزل شوند.

۳:‏۴ پولس بدیشان یادآوری می‌‏‏کند که حتی وقتی که او در تسالونیکیه بود، به مسیحیان گفته بود که ایشان زحمت خواهند دید. نبوت او در زندگیهای آنها درست از آب در آمده بود. آنها به خوبی این را می‌‏‏دانستند!

آزمایشاتی که ما به عنوان شاگرد لزوماً در زندگی خود در پیش رو داریم:‏

۱. تا آزمایش ایمان شما که از طلا فانی با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح (اول پطرس۱:‏۷).

۲. که ما را در تنگی ما تسلی می‌‏‏‏دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم (دوم قرنتيان ۱:‏۴).

۳. و نه این تنها بلکه در مصیبتها هم فخر می‏‌‏‏کنیم، چونکه می‏‌دانیم که مصیبت صبر را پیدا می‏‌کند (روميان ۵:‏۳).

۴. و الان ای خداوند، به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام سخن گویند (اعمال رسولان ۴:‏۲۹؛ ۵:‏۲۷-‏۲۹؛ ۸:‏۳،۴).

۵. زیرا او طریقی را که می‏‌روم می‏‌داند و چون مرا می‏‌آزماید، مثل طلا بیرون می‏‌آیم (ایوب ۱۰:‏۲۳)

۳:‏۵ پولس رسول جوهر آیات ۱و۲ را تکرار می‏‌کند:‏ وقتیکه به تأخیر افتادن سفرش به تسالونیکیه برای او غیر قابل تحمل شد، تیموتائوس را فرستاد تا در یابد که وضعیت مسیحیان در آن طوفان جفاها چگونه است. دلواپس عظیم او این بود که مبادا شیطان به ایشان حمله کرده و آنها را فریب دهد و مانع پیشرفت روحانی آنها گردد و ایشان آسایش را با جفا عوض کنند. این امر همیشه یک وسوسه بوده است که شخصی مسیحی، وفداری‏اش به مسیح را با راحتی شخصی عوض کند. کدامیک از ما نباید دعا کند:‏ «خداوند مرا ببخش چون اکثر مواقع راهایی برای اجتناب از درد و رنج شاگردی تو پیدا کرده‏‌‏‏ام به من امروز قدرت بده تا با تو قدم بر دارم و اصلاً مهم که چه بهایی بابت آن بپردازم.»

اگر شیطان مقدسین را تحریک کند که به زندگی قبلی خود باز گردند و ایمان خود را انکار کنند، آنگاه پولس احساس خواهد کرد که محنتش بجهت ایشان باطل بوده است.

۳:‏۶ تیموتائوس از تسالونیکیان با خبر خوش به قرنتس بازگشت. آنها نه تنها در تعالیم ایمان مسیحی راست ایستاده بودند، بلکه همچنین در تقوا و محبت نیز سالک بودند. این آزمایش واقعیت است ـ آنها نه تنها اصول ایمانِ راست دینی مسحیت را پذیرفته بودند بلکه ایمانی را نیز که به محبت عمل می‏‌کند (غلاطيان ۵:‏۶). نه فقط ایمان شما به خداوند عیسی بلکه محبت شما بجهت همه‌ی مقدسین (افسسيان ۱:‏۱۵).

آیا این چشمگیر نبود که تیموتائوس ایمان و محبت آنها را بیان کند ولی هیچ اشاره‌‏‏‏ای به امید آنها نکند؟ آیا شیطان اطمینان آنها به بازگشت مسیح را متزلزل ساخته بود؟ ممکن است. چنانچه ویلیام لینکوان گفته است:‏ «شیطان از اصول نفرت داشت برای اینکه او از قدرت آن در زندگی ما می‌‏‏دانست.» اگر امید آنها ناقص بود، پولس مطمئناً در پی رفع کمبود آن به وسیله‌ی این رساله پر امیدش بود.

تیموتائوس همچنین گزارش داد که تسالونیکیان خاطرات خوبی از پولس رسول و دوستانش در ذهن دارند و اینکه آنها نگران پولس، سیلاس و تیموتائوس هستند.

۳:‏۷ این خبرها به نظر مثل آب خنکی برای تشنگی جان پولس بود (امثال ۲۵:‏۲۵). پولس با وجود همه‌ی تنگدستی و رنج خود، از ایمان تسالونیکیان تسلی یافته بود.

۳:‏۸ او توضیح می‏‌دهد، «چونکه الان زیست می‏‌ کنیم، اگر شما در خداوند استوار هستید». این آیه چه تفسیر خوبی از فروتنی این مرد بزرگ خدا ارائه می‏‌دهد.

۳:‏۹ کلمات از بیان شکرگزاری به خدا قلب پولس قاصر هستند. کاسه‌ی خوشی او لبریز شده و هر زمان که تسالونیکیان را در حضور خدایش بیاد می‏‌آورد پُرتر می‏‌شود.

۳:‏۱۰ زندگی دعایی پولس در واقع عادت همیشگی او بود و نه یک فعالیت متناوب:‏ شب و روز. این اشتیاق شدید اوست:‏ بی‌‏‏‏شمار دعا می‏‌کنیم. این یک دعای مخصوص بود:‏ تا شما را روبرو ملاقات کنیم. این یک زندگی دعایی فداکارانه بود:‏ و نقص ایمان شما را به کمال برسانیم.

ج ـ دعای خاص پولس (۳:‏۱۱-‏۱۳)

۳:‏۱۱ این باب با دعای پولس برای بزگشت به نزد ایشان به پایان می‏‌رسد و این درخواست خطاب به خود خدا یعنی پدر ما و خداوندمان عیسی مسیح است. پس این موضوع جمیع با یک فعلِ منفرد دنبال شده است. این طرز استفاده نشان دهنده‌ی اولوهیت مسیح و یگانگی تثلیت می‏‌باشد.

۳:‏۱۲ تسالونیکیان عملاً در نشان دادن محبت حقیقی مسیحی خوب بودند ولی همیشه جایی برای توسعه وجود دارد. و بنابراین او برای این مقیاس دعا می‏‌کند تا عمیقتر شود:‏ و خداوند شما را نمو دهد و در محبت با یکدیگر. محبت آنها باید ایمانداران و همه‌ی انسانها را در بر گرفته و حتی شامل دشمنانشان نیز باشد. الگوی آن باید محبتِ رسولان باشد:‏ چنانکه ما شما را نحبت می‏‌ نماییم.

۳:‏۱۳ نتیجه محبت در این زندگی، بی‌‏‏‏عیب بودن در زندگی بعدی است. اگر ما یکدیگر را و همه‌ی نسل بشر را محبت کنیم، در حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عیسی مسیح، با جمیع مقدسین خود بی‌‏‏‏عیب در قدوسیت خواهیم بود، زیرا که محبت تکمیل شریعت است (رومیان ۱۳:‏۸، یعقوب ۲:‏۸).

شخصی این دعا را اینگونه تعبیر کرده است:‏ «خداوند شما را بیشتر و بیشتر قادر سازد تا زندگی‌‏‏‏های خود را برای دیگران صرف کنید، تا او شخصیت شما را الحال مسیحی گرداند و از شما در برابر هر ادعایی دفاع کند تا هیچ چیزی نتواند به ضد شما وجود داشته باشد ...»

در باب دوم ما آمدن مسیح را می‏‌بینیم که مراحل مختلفی دارد:‏ یک شروع، یک دوره، یک ظهور و یک نقطه اوج دارد. این سومین مرحله است که در آیه ۱۳ به آن اشاره شده است:‏ ظهور خداوند ما عیسی مسیح، با جمیع مقدسین خود. تخت داوری مسیح در آسمان است. پاداشها مهیّا شده‌‏‏‏اند. ولی این پاداشها به همه، زمان ظاهر خواهد شد که نجات دهنده به عنوان شاه‏شاهان و رب‌‏‏‏الارباب به زمین باز گردد.

مقدسین در اینجا احتمالاً یعنی آن ایماندارانی که در زمانربوده شدن به آسمان بالا برده شده‌‏‏‏اند (اول تسالونيكيان ۴:‏۱۴). بعضی فکر می‏‌کنند که این یعنی فرشتگان ولی وینسنت ( Vincent ) می‏‌گوید که این اشاره به قوم مقدس و جلال یافته خدا دارد. او اشاره می‏‌کند که فرشتگان در این رساله هیچ نقشی ندارند ولی به آن ایمانداران جلال یافته، دقیقاً با موضوعی که تسالونیکیان سر آن مشکل داشته مطابق بود. او اضافه می‏‌کند، «این شامل حضور فرشتگان در بازگشت خداوند است، ولی وقتی پولس از چنین حضوری سخن می‏‌گوید عنوان می‏‌کند، با فرشتگان قوت خود چنانچه در دوم تسالونیکیان ۱:‏‏۷ می‏‌ بینیم.»

اولتسالونيکيان

فصل   ۳

۱  پس چون دیگر شکیبایی نداشتیم، رضا بدین دادیم که ما را در اَتِینا تنها واگذارند.

۲  و تیموتاؤس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است، فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند.

۳  تا هیچ‌کس از این مصائب متزلزل نشود، زیرا خود می‌دانید که برای همین مقرّر شده‌ایم.

۴  زیرا هنگامی که نزد شما بودیم، شما را پیش خبر دادیم که می‌باید زحمت بکشیم، چنانکه واقع شد و می‌دانید.

۵  لهذا من نیز چون دیگر شکیبایی نداشتم، فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم مبادا که آن تجربه‌کننده، شما را تجربه کرده باشد و محنت ما باطل گردد.

۶  امّا الحال چون تیموتاؤس از نزد شما به ما رسید و مژدهٔ ایمان و محبّت شما را به ما رسانید و اینکه شما پیوسته ما را نیکو یاد می‌کنید و مشتاق ملاقات ما می‌باشید، چنانکه ما نیز شایق شما هستیم،

۷  لهذا ای برادران، در همهٔ ضیق و مصیبتی که داریم، از شما به‌سبب ایمانتان تسلّی یافتیم.

۸  چونکه الآن زیست می‌کنیم، اگر شما در خداوند استوار هستید.

۹  زیرا چه شکرگزاری به خدا توانیم نمود به‌سبب این همه خوشی که به حضور خدا دربارهٔ شما داریم؛

۱۰  که شبانه‌روز بی‌شمار دعا می‌کنیم تا شما را روبرو ملاقات کنیم و نقص ایمان شما را به کمال رسانیم.

۱۱  امّا خود خدا، یعنی پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح راه ما را به سوی شما راست بیاورد.

۱۲  و خداوند شما را نمّو دهد و در محبّت با یکدیگر و با همه افزونی بخشد، چنانکه ما شما را محبّت می‌نماییم،

۱۳  تا دلهای شما را استوار سازد، بی‌عیب در قدّوسیّت، به حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عیسی مسیح، با جمیع مقدّسین خود.