Main Banner

رساله به غلاطیان

تفسیر کتاب مقدس برای ایماندارن

ویلیام مک دونالد

The epistle to the Galatians
Believer’s Bible Commentary

by
William MacDonald

مقدمه

«نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمام دنیا و برای همیشه.»
-‏چارلز اردمان ( Charles R. Erdman)

الف) جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس

درصد زیادی از انگلیسی‌‌زبانان و همچنین مردمان فرانسوی‌‌زبان، یعنی اسکاتلندی‌¬ها، ولزی‌¬ها، ایرلندی¬‌ها یا بریتانیائی‌¬ها از تبار سلت هستند. این گروه‌‌های قومی مجذوب دانستن این امر خواهند شد که یکی از اولین رسالات پولس برای اجداد ایشان نوشته شده بود. «غلاطیه، سلت و گل کلماتی هم خانواده هستند.»

در حدود سال ۲۷۸ قبل از میلاد عده زیادی از این غلاطیان اروپایی به محلی مهاجرت کردند که امروزه ترکیه نام دارد. مرزهای ایشان مشخص شد و سرزمین ایشان غلاطیه نام گرفت. بسیاری از مردم فکر می‌‌کنند که می‌‌توانند خصایص «ویژگی‌¬های» سلتیکی را در بی‌‌ثباتی غلاطیان ببینند (مثلاً در اعمال ۱۳ و غلاطیان ۳:‏۱).

گوزن در کوه
Deer in Olympic Mountains

ولی اگر هم اینطور باشد، رساله به غلاطیان نقش سرنوشت¬‌سازی در مسیحیت اولیه داشته است. اکثر اوقات از این رساله به عنوان پیش¬ درآمدی بر رساله به رومیان نام برده می‌¬شود (از آنجا که شامل انجیل فیض، ابراهیم و شریعت و... در مفهومی مشابه آن قرار دارد)، غلاطیان یک تلاش جدی و پراحساس است برای نجات مسیحیت از تبدیل شدن به یک فرقه مسیح‌‌باورانه شریعت‌¬گرای یهودی. ما نمی‌¬دانیم که خود غلاطیان چگونه در مقابل آن عکس‌‌العمل نشان دادند ولی انجیل فیض جدا از اعمال شریعت، پیروز شد و مسیحیت پیشرفت کرد تا به یک ایمان طلایی تبدیل شد.

در دوران اصلاحات، غلاطیان برای لوتر آن قدر اهمیت پیدا کرد که او به این کتاب تحت عنوان «کائت من» (اسم با عاطفه‌¬ای که با آن همسرش را خطاب می‌‌کرد) اشاره می‌¬کرد. تفسیر او بر غلاطیان نه فقط محققین را تحت تاثیر قرار داد، بلکه عامه‌ی مردم را نیز و هنوز هم چاپ می‌‌شود و مورد مطالعه قرار می¬‌گیرد.

ب) نویسنده

انتساب رساله‌ی غلاطیان به پولس به عنوان نویسنده هرگز به طور جدی مورد سوال نبوده است. از این رساله به عنوان رساله‌ی پولس توسط پولیکارپ، ایگناتیوس، ژوستین شهید، اوریجن، ایرنائوس، ترتولیان و کلمنت اسکندریه نام برده شده است. این رساله در فهرست موراتوریان نیز به عنوان رساله‌ی پولس به غلاطیان آمده است و احتمالا به خاطر قدرت زبان ضدیهودی‌¬گری¬‌اش، جایگاه نخست را در فهرست رسالات حواریون که توسط مارسیون تهیه شده بود به خود اختصاص داد. شواهد خارجی در این زمینه بسیار قوی هستند.

شواهد داخلی برای اثبات اینکه پولس نویسنده این رساله است در اشارات شخصی در ۱:‏۱ و ۵:‏۲ آمده است و اشاره‌¬ای که نزدیکی پایان رساله می‌¬باشد (۶:‏۱۱) که آن را با حروف بزرگ نوشته است. این به وضوح نشان دهنده امکان وجود مشکل چشمی برای پولس رسول است. شواهد قانع‌کننده¬‌ای هم نشان می‌‌دهند که غلاطیان زمانی حقیقتا حاضر بودند چشمان خود را نیز برای پولس بدهند. بسیاری از نوشته¬‌های تاریخی با این اعمال جور در می‌¬آیند. بحث بر سر مسئله‌ی ختنه و اینکه پولس یک رسول حقیقی بود یا نه در دهه ۵۰ و ۶۰ داغ بود ولی به زودی همه این بحث‌¬ها به سردی گرائیدند.

ج) تاریخ نگارش

تاریخ نگارش این رساله به معنی دقیق عبارت به کلیساهای غلاطیه بستگی دارد و غلاطیان. اگر این عبارت به قسمت جنوبی آسیای صغیر اشاره داشته باشد زمان نگارش آن زودتر حتی قبل از شورای اورشلیم محتمل است. اگر مفهوم قسمت شمالی را داشته باشد زمان کمی دیرتر از آن تصور شده است.

از نظر جغرافیایی غلاطیه برای سرزمین شمالی استفاده می‌¬شد و از نظر سیاسی برای سرزمینهای جنوبی-‏ایالات رومی غلاطیه.

نظریه‌ی غلاطیه شمالی تا سال ۱۸۰۰ مورد قبول بود و هنوز هم به وسیله بعضی محققین آلمانی حفظ شده است. هیچ گواهی مبنی بر اینکه پولس هرگز در سرزمین غلاطیان خدمت کرده باشد، وجود ندارد ولی این امر به طور یقین مسئله را مشخص نمی‌¬کند.

مخصوصاً از زمانی که آقای ویلیام رمزی نظریه غلاطیه جنوبی را شهرت داد این نظریه در انگلستان و آمریکای شمالی به طور گسترده¬‌ای مورد تایید قرار گرفته است. از آنجا که لوقا فضای بیشتری را برای پشت کار بشارت پولس در این سرزمین (در پیسیدیه، ایقونیه، لستره و دربه) در کتاب اعمال رسولان اختصاص داده است، بیشتر به نظر می¬‌آید که پولس رسول این رساله را به کسانی که به واسطه خود او ایمان آورده بودند نوشته شده است. از آنجا که پولس در سفر اول بشارتی خود به سرزمین غلاطیه جنوبی بشارت داد و در سفر دوم بشارتی‌‌اش از آنجا بازدید کرد زمان زودتر برای رساله به غلاطیان محتمل‌¬تر است. اگر رساله قبل از شورای اورشلیم اعمال باب ۱۵ (۴۹ میلادی) نوشته شده باشد، این امر توضیح می‌¬دهد که چرا مسئله ختنه هنوز جریان داشته است. تئودور زان، یکی از محققین محافظه¬‌کار آلمانی زمان نگارش رساله غلاطیان را به دوران سفر دوم بشارتی پولس در قرنتس تاریخ¬‌گذاری می‌¬کند. این امر باعث می‌‌شود که رساله‌ی غلاطیان اولین رساله‌ی پولس باشد.

اگر نظریه‌ی غلاطیه شمالی درست باشد، غلاطیان احتمالا در دهه پنجاه میلادی نگاشته شده است، شاید حدود سال ۵۳ و یا احتمالا دیرتر.

اگر ما اعتقاد داشته باشیم که نظریه‌ی غلاطیه جنوبی درست است و خصوصا اگر غلاطیان قبل از اینکه پولس رسول به شورای اورشلیم توجه کند نوشته شده باشد که به مسئله ختنه‌ی مسیحیان امتها مربوط می‌شود، کتاب می‌‌تواند در حدود سال ۴۸ میلادی تاریخ‌گذاری شود.

د) زمینه و موضوع

در حین سفرهای اول بشارتی پولس، آن رسول از آسیای صغیر دیدن کرد و پیام پرجلال نجات به واسطه فقط ایمان به مسیح را موعظه می‌¬کرد. بسیاری از شنوندگان او نجات پیدا کردند و کلیساهایی که اکثرا در غلاطیه بودند اصلاح شدند. ساکنین غلاطیه به جنگجوئی، خستگی¬‌ناپذیر بودن و بی‌¬ثبات بودن مشهور بودند.

پس از اینکه پولس این منطقه را ترک کرد، معلمین کذبه به کلیساها وارد شدند و تعالیم غلطی را معرفی کردند. ایشان تعلیم می‌¬دادند که نجات به واسطه ایمان مسیح به علاوه انجام شریعت حاصل می‌¬شود. پیام ایشان مخلوطی بود از مسیحیت و یهودیت، فیض و شریعت، مسیح و موسی. ایشان همچنین سعی کردند غلاطیان را به وسیله گفتن اینکه پولس، رسول اصیل خداوند نیست منحرف سازند و بنابراین می‌¬گفتند که پیام او معتبر نیست. ایشان در پی ضربه زدن به اعتبار پیام به وسیله بی‌‌مفهوم کردن اعتبار پیام دهنده آن بودند. بسیاری از مسیحیان غلاطیه تحت تاثیر نظریات شریرانه ایشان قرار گرفته بودند.

چه غم و دلخوری بزرگی می‌¬بایست در قلب پولس با شنیدن این خبرها از غلاطیه ایجاد شده باشد! آیا زحمات او بیهوده بوده است؟ آیا این مسیحیان هنوز می‌¬توانستند از دست تعالیم یهودیان شریعت‌‌گرا خلاص شوند؟ پولس با این اعمال سریع و سرنوشت‌‌ساز به هیجان آمد. او قلمش را برداشت و این نامه آشفته را به فرزندان حبیبش در ایمان نوشت. در این نامه، او جزئیات واقعی نجات به واسطه فیض و نه از طریق حفظ شریعت در کل یا بخشی از آن را از ابتدا تا انتها به تفصیل بیان می¬‌کند. اعمال نیکو، مشخص کننده نجات نیستند، بلکه ثمره آن می‌¬باشند. مسیحی به جهت شریعت مرده است، او زندگی مقدس دارد نه به وسیله تلاش خودش بلکه به وسیله قدرت روح‌‌القدس خدا که در او ساکن است.

طرح کلی رساله به غلاطیان
۱. شخصی:‏پولس از اقتدارش دفاع می¬‌کند (باب‌های ۱ و ۲)
  الف هدف پولس از نوشتن نامه (۱:‏۱-‏۱۰)
  ب دفاع پولس از پیام و خدمتش (۱:‏۱۱-۲:‏۱۰)
  پ پولس، پطرس را توبیخ می‌¬کند (۲:‏۱۱-‏۲۱)
۲. تعلیمی:‏پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می‌¬کند (۳:‏۱-‏۵:‏۱)
  الف الف) حقیقت بزرگ انجیل (۳:‏۱-‏۹)
  ب شریعت در مقابل وعده (۳:‏۱۰-‏۱۸)
  پ هدف شریعت (۳:‏۱۹-‏۲۹)
  ت فرزندان و پسران (۴:‏۱-‏۱۶)
  ث اسارت یا آزادی (۴:‏۱۷-‏۵:‏۱)
۳. عملی:‏پولس از آزادی مسیحیان در روح دفاع می‌¬کند (۵:‏۲-‏۶:‏۱۸)
  الف خطر شریعت‌‌گرائی (۵:‏۲-‏۱۵)(
  ب قدرت برای تقدس (۵:‏۱۶-‏۲۵)
  پ سفارشهای عملی (۵:‏۲۶-‏۶:‏۱۰)
  ت نتیجه¬‌گیری (۶:‏۱۱-‏۱۸)