Olympic Mountain Marmot

۶ . صحبت‌های خادم راجع به آینده جهان (باب ۱۳ )

الف) عیسی خراب شدن هیكل را پیشگویی می‌كند ( ۱۳:‏۱ -‏ ۲ )

۱۳:‏۱ در هنگامی كه خداوند عیسی در حال بیرون رفتن از هیكل بود یكی از شاگردانش سعی كرد احساسات اورا درباره شكوه هیكل و عمارتهای اطراف آن برانگیزاند. شاگردان مجذوب عمارتهای ساخته شده با سنگهای بزرگ شده بودند.

۱۳:‏۲ نجات‌دهنده اشاره كرد كه این چیزها به زودی نابود خواهند شد. سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنكه به زیر افكنده شود و این وقتی است كه امپراتوری روم، اورشلیم را در سال ۷۰ میلادی تخریب كرد. چرا باید با این چیزهایی كه مثل سایه درگذر هستند مشغول شد؟

ب) شروع اندوه ( ۱۳:‏۳-‏۸ )

در مكالمه او خداوند توجه شاگردان را به وقایع مهمتری جلب كرد (در كوه زیتون). بعضی از گفته‌های او به نظر اشارتی به تخریب اورشلیم در سال ۷۰ میلادی دارند. اكثر این سخنان به وقایع بعد از آن اشاره دارد یعنی به مصیبت عظیم و بازگشت ثانوی مسیح با قدرت و جلال. احكامی كه در این مباحثات به ایمان‌داران در مشیت الهی داده شده است اینها می‌باشند:‏ برحذر باشید (آیات ۵، ۲۳، ۳۳)، مضطرب شوید (آیه ۷)، صبر كنید (آیه ۱۳)، دعا كنید (آیات ۱۸ و ۳۳)، احتیاط كنید (آیات ۹ و ۳۳ و ۳۵ و ۳۷).

۱۳:‏۳-‏۴ سخنان او راجع به وقایع آینده، با سئوالی كه پطرس، یعقوب و یوحنا و اندریاس پرسیدند شروع شد. در چه زمانی معبد تخریب خواهد شد و علامت نزدیك شدن وقایع پیش‌بینی شده چیست؟ جواب خداوند شامل خرابی آینده هیكل در حین جفای عظیم و پیش از آمدن ثانوی او بوقوع خواهد پیوست.

۱۳:‏۵-‏۶ در ابتدا آنها باید مواظب می‌بودند كه كسی با ادعای مسیح بودن، ایشان را گمراه نكند. مسیحیان دروغین بسیاری ظاهر خواهند شد چنانچه بسیاری آئینها برخواسته‌اند كه اساساً ضد مسیح هستند.

۱۳:‏۷-‏۸ دوما آنها نباید از جنگها و شنیدن اخبار جنگها مضطرب شوند زیرا كه اینها علامتی برای نزدیك شدن زمانهای آخر است. در طول مدت این برهه از زمان، جنگهای بین‌المللی خواهد بود. علاوه بر این فجایع بسیاری برای مردم به وجود خواهد آمد، زمین لرزه، قحطی و اغتشاشها ولی اینها ابتدای درد زه خواهد بود. و مصیبت عظیم پس از این وقایع خواهد بود.

پ) جفا بر شاگردان ( ۱۳:‏۹-‏۱۳ )

۱۳:‏۹ سوماً، خداوند برای آنهائی كه در دادن شهادت به اسم او مصمم باشند، آزمایش سختی را پیشگویی كرد. آنها را به محكمه‌های مذهبی و غیرمذهبی خواهند برد.

درست است كه این قسمت به شاهدین مسیح تمام قرون مربوط می‌شود، ولی به نظر ارتباط خاصی نیز به خدمت ۱۴۴۰۰۰ نفر ایمان‌دار یهودی دارد كه پیغام انجیل ملكوت را به همه انسان‌های روی زمین پیش از آمدن مسیح برای سلطنت می‌رسانند.

۱۳:‏۱۰ آیه ۱۰ نباید برای تعلیم این موضوع بكار برود كه لزوماً انجیل باید پیش از وحدت روحانی به تمام امتها موعظه شود. پیام انجیل باید به كل دنیا اعلام شود و قطعا خواهد شد ولی اینكه حتماً باید چنین شود مطلبی است كه كتاب‌مقدس آن را بیان نمی‌كند. هیچ پیشگویی پیش از آمدن مسیح برای مقدسینش نیاز نیست كه تمام شود. امكان دارد كه او هر لحظه بیاید.

۱۳:‏۱۱ خداوند وعده داد:‏ ایمان‌دارانی كه به خاطر او در محكمه و جفا هستند از آسمان برای اعلام دفاعیه خواهند یافت. آنها نیاز نخواهند داشت كه دفاعیه خود را زودتر آماده كنند. احتمالاً وقتی هم برای اینكار نخواهند داشت. روح‌القدس به آنها كلمات راست را اعطاخواهد كرد. امروزه این وعده نباید بهانه‌ای باشد برای آماده كردن موعظه یا پیام انجیل ولی یك تسلی است برای كمك خارق‌العاده در مواقع بحران. این وعده برای شهیدان است و نه خادمین.

۱۳:‏۱۲-‏۱۳ یك خصوصیت دیگر روزهای آخر این است كه در آن ایام خیانت به آنانی كه به نجات‌دهنده وفادارند متداول خواهد بود. اعضای خانواده به عنوان تسلیم كنندگان ایمان‌داران خواهند بود. یك موج بزرگ از اعتقادات ضد مسیحی، جهان را در برخواهد گرفت. این امر، از آنانی كه می‌خواهند در ایمان به خداوند عیسی به راستی بمانند شجاعتشان را خواهد گرفت. اما هر كه تا به آخر صبر كند، همان نجات یابد. این نمی‌تواند بدین معنا باشد كه آنها به خاطر صبرشان است كه نجات جاودانه می‌یابند كه اگر چنین باشد انجیل غلطی را تفسیر می‌كنیم. همچنین به معنای در امان بودن ایمان‌داران از مرگ جسمانی در حین جفا نیست چونكه ما در جاهای دیگر خوانده‌ایم كه بسیاری شهادت خود را بوسیله خونشان مهر كرده‌اند. چیزی كه عمدتا چنین معنایی می‌دهد. صبر تا به آخر بیانگر حقیقی بودن ایمان است و آنهائی كه حقیقتاً نجات یافته هستند مشخص می‌كند.

ت) جفای عظیم ( ۱۳:‏۱۴-‏۲۳ )

۱۳:‏۱۴-‏۱۸ آیه ۱۴ به دوره میانی جفا یعنی آغاز دوره مصیبت عظیم اشاره دارد. ما این نكته را با مقایسه این قسمت با دانیال ۹:‏۲۷ در می‌یابیم. در آن زمان، یك بت بزرگ نفرت‌انگیز در هیكل اورشلیم نصب می‌شود. مردم مجبور خواهند بود كه آنرا پرستش كنند و یا كشته شوند. ایمان‌داران حقیقی، مسلما از پرستش آن امتناع خواهند كرد.

نصب شدن این تصویر بت پرستی، نشانه آغاز مصیبت عظیم خواهد بود. آنانی كه كتاب‌مقدس را خوانده و بار كرده‌اند، خواهند دانست كه زمان آن فرا رسیده است كه از یهودیه فرار كنند. دیگر زمانی برای جمع كردن اموال شخصی نخواهد بود. زنان آبستن و شیردهندگان در وضعیت بسیار بدی خواهند بود. اگر این واقعه در زمستان روی دهد، خطرات بیشتری نیز اضافه خواهد شد.

۱۳:‏۱۹ این جفائی كه بوقوع خواهد پیوست چنان خواهد بود كه قبل و یا بعد از آن دیگر مثل آن بوقوع نخواهد پیوست. این است مصیبت عظیم. خداوند عیسی در اینجا راجع به خصوصیات عمومی جفائی كه ایمان‌داران در همه قرون درگیر آن خواهند بود سخن نمی‌گوید. این یك قسمت از جفا است كه در اوج شدت گرفتن بلا یا بوقوع خواهد پیوست. توجه داشته باشید كه مصیبت اساساً برای یهودیان است. ما درباره هیكل (آیه ۱۴ و متی۲۴:‏۱۵) و یهودیه آیه ۱۴ می‌خوانیم. این زمان تنگی یعقوب است (ارمیا۳۰:‏۷) وضع كلیسا در این قسمت ترسیم نشده است زیرا كه به آسمان قبل از روز خداوند ربوده شده است (۱-‏تسالونیكیان۴:‏۱۳-‏۱۸ و ۱-‏تسالونیكیان۵:‏۱-‏۳).

۱۳:‏۲۰ پیاله‌ی غضب خدا در آن روزها ریخته خواهد شد. آن زمان فاجعه، آشفتگی و خونریزی خواهد بود. در حقیقت، كشت و كشتار چنان عظیم خواهد بود كه خدا به شكلی خارق‌العاده آن روزها را كوتاه می‌كند، در غیر اینصورت هیچكس نجات نمی‌یافت.

۱۳:‏۲۱-‏۲۲ مصیبت عظیم، دوباره شاهد برخاستن مسیحیان دروغین خواهد بود. مردمان چنان آشفته خواهند بود كه به سوی هر كس بدیشان وعده امنیت بدهد روی خواهند گرداند. اما ایمان‌داران خواهند دانست كه مسیح به همان طرز پیشگویی شده ظهور خواهد كرد و نه آرام و پیش‌بینی شده. حتی اگر این مسیحیان دروغین كارهای خارق‌العاده انجام دهند (چنانچه خواهند كرد)، برگزیدگان گمراه نخواهند شد. آنها خواهند فهمید كه این معجزات از نیروهای شیطانی نشات گرفته است.

معجزات لزوماً آسمانی نیستند. آنها نمایانگر قدرتهای فوق‌بشری هستند كه از قوانین طبیعت شناخته شده‌اند. ولی بیانگر كار شیطان، فرشتگان ویا ارواح شریر هستند که به مردم بی‌دین قدرتهای شیطانی را برای ظاهر كردن معجزات (۲-‏تسالونیكیان۲:‏۹) اعطا خواهد كرد.

۱۳:‏۲۳ بنابراین ایمان‌داران باید برحذر باشند.

ث) بازگشت ثانوی ( ۱۳:‏۲۴-‏۲۷ )

۱۳:‏ ۲۴ بعد از آن مصیبت، در آسمانها اغتشاشها پدید خواهد آمد. تاریكی هم در روز و هم در شب زمین را فرا خواهد گرفت. ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاك متزلزل خواهد شد (قوایی كه در مدار، درخشش افلاك را موجب می‌شوند.)

۱۳:‏۲۶-‏۲۷ سپس دنیای مبهوت پسر انسان را خواهد دید كه به زمین برمی‌گردد، ولی حالا نه دیگر مثل ناصری حقیر بلكه غلبه كننده پرجلال. او با ابرها با جلال خواهد آمد، به همراه فرشتگان خود كه از جهات اربعه زمین فراخوانده شده‌اند و همچنین مقدسین خود. این صحنه‌ای از قدرت قاطع و درخشش پرشكوهی خواهد بود. او فرشتگان خود را اعزام می‌كند تا به دور برگزیدگانش جمع شوند یعنی همان كسانی كه در تمام دوره مصیبت و جفا او را به عنوان خداوند و نجات‌دهنده خود اقرار كردند. از پایان یك نقطه جهان تا پایان نقطه دیگر آن، از چین تا كلمبیا خواهند آمد تا از بركات سلطنت هزار ساله او روی زمین بهره ببرند. بهرحال، دشمنان او در همان زمان هلاك خواهند شد.

ج) مثل درخت انجیر (۱۳:‏۲۸-‏۳۱)

۱۳:‏۲۸ درخت انجیر نشانه قوم اسرائیل است. عیسی در اینجا تعلیم می‌دهد كه قبل از آمدن ثانوی او درخت انجیر، ۴ برگ خواهد آورد. در سال ۱۹۴۸ اسرائیل، به عنوان مملكتی مستقل ثبت شد. امروزه، آن مملكت تاثیر زیادی در مسائل دنیا دارد كه از حد و اندازه آن فراتر است. می‌توان گفت اسرائیل برآوردن ۴ برگ است ولی هنوز میوه‌ای ندارد، در حقیقت تا زمانی كه مسیح به‌جهت آنانی كه منتظر آمدن او هستند بازگشت نكند، میوه‌ای ببار نخواهد آمد.

۱۳:‏۲۹ شكل‌گیری و رشد جمعیتی قوم اسرائیل به ما می‌گوید كه آمدن پادشاه نزدیك است. اگر آمدن او برای سلطنت اینقدر نزدیك است. چقدر بیشتر آمدن او برای كلیسا نزدیك است.

۱۳:‏۳۰ از آیه ۳۰ معمولاً این مفهوم استنباط می‌شود كه پیشگویی این باب در مردمان روزگار مسیح تحقق یافته است. ولی این نمی‌تواند به این معنا باشد زیرا كه بسیاری از این وقایع خصوصا آیات ۲۴-‏۲۷ به سادگی می‌توان گفت در آن زمان بوقوع نپیوستند. دیگران این مفهوم را از این آیه برداشت می‌كنند كه فرقه در زمانی كه ۴ برگ ببار آمده است زندگی خواهند كرد و این امر در حین استقلال مملكت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تحقق یافت و این مردمان بازگشت ثانوی مسیح را شاهد خواهند بود. ما دیدگاه سوم را ترجیح می‌دهیم:‏ این فرقه به معنای این نژاد است. ما اعتقاد داریم كه این فرقه، به معنی نژاد یهودیان است كه خصوصیات آن بی‌ایمانی و رد كردن مسیح است. شهادت تاریخ این است كه این فرقه هرگز نخواهد گذشت. كل این فرقه به عنوان مردمان مشخص نجات نخواهند یافت بلكه دشمنی عمیق آنها در برابر خداوند عیسی ادامه می‌یابد. عیسی پیشگویی كرد كه قوم اسرائیل و خصوصیات طبیعی آنها تا زمان بازگشت ثانوی او ادامه خواهد داشت.

۱۳:‏۳۱ خداوند ما درباره پیشگویی‌هایش به همه اطمینان محكمی داد. آسمان اتمسفری و آسمان پرستاره زایل خواهد شد. زمین نیز زایل خواهد شد ولی تمامی كلماتی كه او گفت بوقوع خواهد پیوست.

چ) روز و ساعت نامعلوم ( ۱۳:‏۳۲-‏۳۷ )

۱۳:‏۳۲ عیسی گفت:‏ ولی از آن ساعت و روز غیر از پدر هیچكس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر. این كاملاً شناخته شده است كه این آیه بوسیله دشمنان انجیل برای اثبات این كه عیسی بیش از یك انسان معمولی با علم محدود مانند ما نبوده، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این آیه برای آن دسته ایمان‌داران بی‌ریا ولی گمراه مورد استفاده قرا ر می‌گیرد تا نشان دهد عیسی خود را از ویژگیهای الهی خالی كرد زمانی كه به عنوان انسان به زمین آمد.

پس چگونه می‌توان راجع به او گفت كه درباره‌ی زمان آمدن ثانوی‌اش چیزی نمی‌دانست؟ ما به كلید جواب این سئوال اعتقاد داریم كه در یوحنا ۱۵:‏۱۵ آمده است:‏ بنده آنچه آقایش می‌كند نمی‌داند. به عنوان یك خادم عالی او نمی‌داند كه آقایش چه می‌كند... به عنوان یك خادم عالی به خداوند عیسی داده نشده بود تا زمان آمدن وقایع را بداند (یوحنا ۱۲:‏۵۰ و ۱۷ و ۸). قطعا به عنوان خدا او زمان‌ها را می‌دانست ولی به عنوان خادم به او داده نشده بود تا بداند و برای دیگران فاش كند. جیمز اچ بروكی همچنین می‌نویسد:‏

این امر، اولوهیت خداوند ما را زیر سئوال نمی‌برد بلكه به سادگی به عنوان یك خادم كه برای نجات انسان‌ها آمده است، به او داده نشده بود كه زمانها و موسم‌های را كه پدر با اقتدار خویش معین كرده است را بداند. اعمال رسولان۱:‏۷. عیسی می‌دانست كه باز می‌گردد و راجع به بازگشت ثانوی‌اش سخن می‌گفت ولی او به عنوان پسر مرتكب خطا نشد و زمان بازگشت خود را فاش نكرد و توانست بدینوسیله، امید و انتظار را در پیش روی پیروانش قرار دهد تا آنها برای بازگشت او خود را آماده كنند.

۱۳:‏۳۳-‏۳۷ این باب به دعا و خواهش و انتظار برای بازگشت خداوند شباهت دارد. حقیقتی كه ما نمی‌دانیم زمان دقیق این وقایع است پس باید هوشیار باشیم.

موقعیت زندگی ما نیز چنین است. مردی به سفری طولانی می‌رود و از خانه‌اش بسیار دور می‌شود. او اموال خود را به خادمش می‌سپرد و به دربان همچنین می‌گوید برای بازگشت او آماده باشد. عیسی خود را به مرد مسافر تشبیه می‌كند. او احتمال دارد هر ساعتی از شب برگردد. مردم او كه در شب به عنوان دربانان به وی خدمت می‌كنند نباید خفته یافت شوند. بنابراین او كل دنیا را به دست مردمش سپرده است تا بیدار باشند.

انجیل به روایت مرقس

فصل   ۱۳

۱  و چون او از هیکل بیرون می‌رفت، یکی از شاگردانش بدو گفت، ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگها و چه عمارتهااست!

۲  عیسی در جواب وی گفت، آیا این عمارتهای عظیمه را می‌نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد، مگر آنکه به زیر افکنده شود!

۳  و چون او بر کوه زیتون، مقابل هیکل نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنّا و اندریاس سِرّاً از وی پرسیدند،

۴  ما را خبر بده که این امور کی واقع می‌شود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟

۵  آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند!

۶  زیرا که بسیاری به نام من آمده، خواهند گفت که، من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود.

۷  امّا چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید، مضطرب مشوید زیرا که وقوع این حوادث ضروری است لیکن انتها هنوز نیست.

۸  زیرا که امّتی بر امّتی و مملکتی بر مملکتی خواهند برخاست و زلزله‌ها در جایها حادث خواهد شد و قحطیها و اغتشاشها پدید می‌آید؛ و اینها ابتدای دردهای زه می‌باشد.

۹  لیکن شما از برای خود احتیاط کنید زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد و در کنایس تازیانه‌ها خواهند زد و شما را پیش حکّام و پادشاهان بخاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود.

۱۰  و لازم است که انجیل اوّل بر تمامی امّت‌ها موعظه شود.

۱۱  و چون شما را گرفته، تسلیم کنند، میندیشید که چه بگویید و متفکّر مباشید بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکهروح‌القدس است.

۱۲  آنگاه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هلاکت خواهند سپرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته، ایشان را به قتل خواهند رسانید.

۱۳  و تمام خلق بجهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. امّا هر که تا به آخر صبر کند، همان نجات یابد.

۱۴  پس چون مکروه ویرانی را که به زبانِ دانیال نبی گفته شده است، در جایی که نمی‌باید برپا بینید - آنکه می‌خواند بفهمد - آنگاه آنانی که در یهودیّه می‌باشند، به کوهستان فرار کنند،

۱۵  و هر که بر بام باشد، به زیر نیاید و به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد،

۱۶  و آنکه در مزرعه است، برنگردد تا رخت خود را بردارد.

۱۷  امّا وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن ایّام.

۱۸  و دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود،

۱۹  زیرا که در آن ایّام، چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفرید تاکنون نشده و نخواهد شد.

۲۰  و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی، هیچ بشری نجات نیافتی. لیکن بجهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است، آن ایّام را کوتاه ساخت.

۲۱  پس هرگاه کسی به شما گوید، اینک، مسیح در اینجاست، یا اینک، در آنجا، باور مکنید.

۲۲  زانرو که مسیحان دروغ و انبیای کَذَبَه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، بقسمی که اگر ممکن بودی، برگزیدگان را هم گمراه نمودندی.

۲۳  لیکن شما برحذر باشید!اینک، از همهٔ امور شما را پیش خبر دادم!

۲۴  و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد،

۲۵  و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت.

۲۶  آنگاه پسر انسان را بینند که با قوّت و جلال عظیم بر ابرها می‌آید.

۲۷  در آن وقت، فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد.

۲۸  الحال از درخت انجیر مَثَلَش را فراگیرید که چون شاخهاش نازک شده، برگ می‌آورد می‌دانید که تابستان نزدیک است.

۲۹  همچنین شما نیز چون این چیزها را واقع بینید، بدانید که نزدیک بلکه بر در است.

۳۰  هرآینه به شما می‌گویم تا جمیع این حوادث واقع نشود، این فرقه نخواهند گذشت.

۳۱  آسمان و زمین زایل می‌شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشود.

۳۲  ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ‌کس اطّلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم.

۳۳  پس برحذر و بیدار شده، دعا کنید زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود.

۳۴  مثل کسی که عازم سفر شده، خانهٔ خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر یکی را به شغلی خاصّ مقرّر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند.

۳۵  پس بیدار باشید زیرا نمی‌دانید که در چه وقت صاحب خانه می‌آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح.

۳۶  مبادا ناگهان آمده شمارا خفته یابد.

۳۷  امّا آنچه به شما می‌گویم، به همه می‌گویم، بیدار باشید!