Main Banner

فصل سیزدهم

چگونه حقجویان را به نزد نجات دهنده هدایت کنیم؟

وقتی خدا ما را هدایت می کند که با کسی که با مسیح آشنا است صحبت کنیم و او را هدایت نمائیم که مسیحی شود چه باید بکنیم؟ امکان ندارد دستور جامعی که برای هر موقع مفید و مناسب باشد بدهیم  زیرا اشخاص با یکدیگر فرق دارند و فقط روح القدس می تواند ما را راهنمائی کند که با هر کدام چطور باید رفتار کنیم. لیکن مفید خواهد بود که در مواقع هدایت اشخاص به طرف مسیح نکات زیر را رعایت کنیم.

 1.   وقتی پیش کسی می رویم تا با او صحبت کنیم در دل خود تصمیم بگیریم که او را وادار نمائیم در همان وقت خود را به مسیح تسلیم کند. همان طوری که خادم ابراهیم، موقعی که به بین النهرین برای گرفتن زنی برای اسحق پسر آقایش با عزم ثابت حرکت کرد و تا رفقه مایل نگردید همراه او بیاید راضی نشد به منزل آقایش برگردد. (پیدایش باب ۲۴) ما نیز صحبت خود را با تصمیم قطعی که دوست خود را نزد مسیح بیاوریم شروع کنیم.
 2.   آن دوست را وادار کنیم که اقرار کند که برای نجات احتیاج به کمک خدا دارد.
 3.   با دوست خود راجع به محبت مسیح و آمدن او به این دنیا و زحمات او و مصلوب شدن وی برای نجات ما صحبت کنیم.
 4.   زنده شدن مسیح از مردگان را به او خبر دهیم و به او بگوئیم که مسیح همان موقعی که راجع به او صحبت می کنیم با ما حاضر است.
 5.   به او نشان دهیم که مسیح چگونه می تواند احتیاج مخصوص او را خواه برای آمرزش یا تسلی یا شفا یا قوت یا هدایت باشد مرتفع کند.
 6.   به او اطلاع دهیم که مسیح چگونه به ما و به کسان دیگر که احتیاجاتی مانند احتیاجات او داشته ایم کمک کرده است.
 7.   بیان کنیم چطور او می تواند مانند مریضی که به پزشک رجوع می کند نزد مسیح رفته و خود را به مسیح تسلیم نماید و تمام احتیاجات خود را به مسیح بگوید و یادآور شویم که مسیح وعده داده است : هر که نزد من آید او را بیرون نخواهم نمود و به او بگوئیم که لازم نیست صبر کند تا پاک شود بلکه همانطوریکه هست باید نزد مسیح بیاید.
 8.   دوست خود را دعوت کنیم که عیسی مسیح نجات دهنده را فوراً قبول کند.
 9.   اگر کسی ایراداتی گرفت با او مباحثه نکنیم بلکه به طور اختصار به ایرادات او جواب دهیم و با کمال محبت قلب او را خطاب کرده او را تشویق کنیم که مسیح را فوراً قبول کند.
 10.   برای او دعا کنیم و حتی الامکان او را وادار نمائیم که برای خود دعا کند. غالباً در موقعی که با دوستان بی ایمان خود مشغول دعا هستیم روح القدس کار خود را در قلب ایشان انجام می دهد.
 11.   هرگاه مایل شد خود را به مسیح تسلیم کند او را کمک کنیم که دست خود را در دست مسیح گذارده قلب خود را به منجی خود بسپارد. این کار او می تواند در دعا انجام دهد و ممکن است بگوید : ای مسیح، من گناهکارم و نزد تو آمدم تا نجات یابم. مرا قبول کن، مرا ببخش، مرا از روح خودت پر کن. من قول می دهم که بعد از این تو را اطاعت و خدمت کنم. آمین.
 12.   وقتی که خود را به مسیح تسلیم می کند باید دست او را بگیریم و او را چون برادر مسیحی تهنیت کرده ورود او را به خانواده خداوند خوش آمد بگوئیم، و به او اطمینان دهیم که هر که به عیسی مسیح ایمان آورد حیات جاودانی دارد.
 13.   او را وادار کنیم که به قدر امکان خطاهای گذشته را جبران کند، آنطوری که زکی کرد وقتی که گفت، هر چه ناحق از مردم گرفته ام چهار برابر رد میکنم.
 14.   او را راهنمائی کنیم که به وسیله خواندن کتاب مقدس و دعا کردن در هر روز و با شرکت کردن مرتب در عبادت اجتماعی در کلیسا یک زندگی روحانی را دارا شود.
 15.   او را به شبان کلیسا معرفی کنیم و تشویق نمائیم که خود را مطابق دستور مسیح برای تعمید و عضویت کلیسا آماده کند.
 16.   او را تشویق کنیم که ایمان خود را پیش اعضای فامیل و دوستان اعتراف کرده آنان را به نزد مسیح راهنمائی کند.
 17.   حتی الامکان او را کمک کنیم که عضو دسته ای از مسیحیان که مرتباً برای خواندن کلام خدا و دعا جمع می شوند، تا با معاشرت با آنها دارای نیروی روحانی شود.
 18.   او را کمک کنیم که کاری برای مسیح انجام دهد و او را تشویق کنیم که همیشه در خدمت مسیح مشغول باشد تا شیطان فرصت پیدا نکند گه دوباره داخل زندگی او شود.

پیشنهادات دیگر راجع به دادن بشارت به اشخاص

علاوه بر پیشنهادات مذکور و پیشنهادات نامبرده در باب هشت لازم است موقعی که راجع به مسیح با مردم صحبت می کنیم نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

 1.   باید کسی ر که با او صحبت می کنیم دوست بداریم، زیرا فقط موقعی که شخص را دوست می داریم می توانیم او را کمک کنیم. نباید فکر کنیم که او دشمنی است که باید او را مغلوب ساخت بلکه وی را دوستی تصور کنیم که باید او را کمک کرد و اگر محبت حقیقی نسبت به او نداشته باشیم باید قبلا به قدری برای او دعا کنیم که محبت مسیح دل ما را پر کند و بعد با او صحبت کنیم.
 2.   باید با ادب باشیم و همانطور با آن شخص رفتار کنیم که اگر خود به جای او بودیم مایل بودیم که دیگران با ما رفتار بکنند. فرصت به او بدهیم که اول صحبت کند و راجع به عقاید و زحمت ها و آرزوهای خود به قدری که می خواهد به ما اطلاع دهد و تا آخر با علاقه گوش بدهیم و نباید با بدگوئی از عقاید یا مذهب او وی را برنجانیم. باید سعی کنیم چیز خوبی در بیانات و زندگی او پیدا کرده و او را برای آن تحسین کنیم و اگر برخلاف محبت یا حقیقت راجع به ما یا مذهب ما سخنی گفت نباید عصبانی شویم بلکه مطابق امر مسیح باید به جای بدی خوبی کنیم.
 3.   باید مانند خود مسیح مختصر و ساده حرف بزنیم، زیرا اگر مفصلا و مبهم صحبت کنیم ممکن است آن شخص را از شنیدن آواز خدا مانع شویم. بعضی اوقات بهتر است به جای سخن زیاد ساکت بوده و دعا کنیم.
 4.   در صورت امکان باید در خلوت صحبت کنیم تا آنها مایل باشند هرچه در دل دارند به ما بگویند.
 5.   نباید مطالبی را که مردم در صحبت خصوصی به ما گفته اند به دیگران بگوئیم والا حاضر نخواهند بود اسرار خود را به ما بگویند یا راجع به گناهان و احتیاجات خود با ما صحبت کنند.
 6.   معمولا بهتر است مردان مسیحی با مردان و زنان با زنها صحبت کنند.
 7.   وقتی که با مردم صحبت می کنیم نباید فکر کنیم که آنها یهودی یا مسلمان یا کمونیست هستند، بلکه باید فکر کنیم که آنان مانند ما گناهکارانی هستند که به عیسی مسیح احتیاج دارند. پس به جای اینکه با ایشان مباجثه کرده سعی کنیم آنها را مغلوب سازیم و با محبت راجع به مسیح صحبت کنیم و اموری را که نمی فهمند بیان کرده آنان را به نزد نجات دهنده هدایت می نمائیم.
 8.   باید روحیات شخصی را که با او صحبت می کنیم مطالعه کنیم تا احتیاج او را بفهمیم، آنگاه سعی کنیم احتیاجاتش را هرچه باشد رفع نمائیم. اگر غمناک است به او بگوئیم که مسیح می تواند او را تسلی دهد، اگر ترس و اندیشه داشته باشد از محبت و توجهات خدا به او اطلاع دهیم، اگر دلتنگ باشد راجع به بهترین دوستان عیسی مسیح برای او صحبت کنیم، اگر اسیر عادات بد مثل مشروب یا تریاک باشد به او مژده دهیم که مسیح می تواند او را آزاد کند و اگر مایل است بخشیده شود به او بگوئیم مسیح چطور گناهکاران را می بخشد و برای نجات آنها جان داد. و اگر آن شخص نمی فهمد که گناهکار و محتاج به نجات دهنده است باید او را کمک کنیم که احتیاج خود را برای نجات که بزرگترین احتیاجات است بهتر احساس کند.
 9.   باید به هر وسیله که می دانیم مردم را به سوی مسیح بکشیم و نباید آنها را از او دور کنیم. در کار ماهی گیری خیلی آسان است که ماهی ها را بترسانیم که فرار کنند ولی مشکل است که آنها را داخل داک کرده از آب بیرون بکشیم و کار ما داخل کردن مردم به دام نجات می باشد.
 10.   باید در کار بشارت صمیمی و جدی بوده و طوری سخن گوئیم و رفتار کنیم که مردم بفهمند کار ما مهمترین کارهای دنیا است و اگر آنها سعی کنند از موضوع نجات خارج شوند باید صحبت را با محبت دوباره به طرف مسیح و احتیاج ما برای او بکشیم.
 11.   باید بشارت مسیح را با شادی بدهیم زیرا اگر غمناک و مایوس باشیم کسی به حرف ما گوش نمی دهد. برعکس اگر دارای روح شادی باشیم مردم می فهمند که مسیح واقعاً ما را نجات داده است و طالب همین شادی خواهند شد.
 12.   وقتی که مشغول صحبت با کسی هستیم باید دائماً در قلب خود دعا کنیم که خدا ما را در گفتار خود هدایت کند.
 13.   باید همیشه در خاطر داشته باشیم که غیر ممکن است که ما با قوه خود کسی را مسیحی کنیم و باید دعا کنیم که روح القدس شخص را به گناه ملزم سازد و در قلب او ایمان ایجاد کرده و تولد تازه ای به او دهد. ولی روح القدس حاضر است اگر ما خود را کاملا در اختیار او بگذاریم کار خود را به وسیله ما انجام دهد پس باید انتظار داشته باشیم که روح خدا معجزه کند و روح مرده کسی را که با او صحبت می کنیم زنده کند. اما اگر ایمان نداشته باشیم که خدا می تواند این کار را بکند هیچ فایده ندارد که با آن شخص صحبت کنیم.
 14.   وقتی که با کسی صحبت می کنیم خیلی مفید است که کتاب مقدس را باز کرده آیاتی که او را کمک خواهد کرد با او بخوانیم. البته ممکن است همان آیات را از حفظ بگوئیم لیکن وقتی که شخص خود از روی کتاب می خواند بیشتر بر او تاثیر خواهد کرد و او به این وسیله با کتاب مقدس آشنا خواهد شد.
 15.   با وجود اینکه نباید سعی کنیم اشخاص را مجبور تمائیم که بشارت نجات را قبول کنند، معهذا باید با محبت آنان را تشویق کرده و از ایشان استدعا کنیم که توبه کرده مسیح را قبول نمایند و باید به آنان بفهمانیم که اگر به او ایمان نیاورند هلاک خواهند شد.
 16.   هیچ وقت نباید ناامید شویم بلکه تا موقعی که خدا به ما فرصت میدهد باید برای نجات شخص زحمت کشیم و دعا کنیم. در مثل گوسفند گمشده نوشته است که چوپان گوشفند را آنقدر جستجو کرد تا آن را پیدا نمود.
 17.   باید همیشه اشخاص را به نزد مسیح رهنمائی کنیم. کافی نیست که آنان را دعوت کنیم که عضو کلیسا شوند یا تعالیم و احکام مسیح را قبول کنند، بلکه همانطوری که اندریاس شمعون پطروس را نزد مسیح آورد باید آنان را با نجات دهنده خود روبرو کنیم.

سوالات

 1.   شما به کسی که می گوید گناهکار نیست چه جواب خواهید داد؟
 2.   به کسی که اقرار می کند گناهکار است ولی فکر می کند می تواند خود را نجات دهد چه خواهید گفت؟
 3.   اگر کسی بگوید که نه فقط مسیح بلکه موسی و  انبیای دیگر نیز می توانند احتیاجات ما را رفع کرده ما را نجات دهند شما با او چه جواب می دهید؟
 4.   اگر کسی بپرسد چطور ممکن است نزد مسیح بیاید در صورتی که نمی تواند او را ببیند یا صدای او را بشنود شما به او چه خواهید گفت؟
 5.   آیا خدا هیچ وقت اجازه می دهد کسی را که برای نجات او زحمت کشیدیم ترک کرده و دیگر برای نجات او کوشش و دعا نکنیم؟ اگر اجازه دهد ما چگونه بفهمیم؟
 6.   لوقا ۱۵: ۲۰-۳۲ را حفظ کنید.