Main Banner

فصل بیست و سوم

طرق مختلف برای رسانیدن بشارت

برای دادن بشارت راههای متعددی می باشد و هر کدام از مسیحیان به طریقی این کار را انجام می دهند. در این فصل می خواهیم بعضی از راه های مفید برای انجام کار بشارت را ذکر کنیم.

 1.   بشارت انفرادی = بهترین را برای رسانیدن بشارت نجات صحبت خصوصی دوستانه است با اشخاص، آنطوری که مسیح با زن سامری کرده است. در این کار هر مسیحی می تواند شرکت کند زیرا هرجا که باشیم با مردم خواهیم بود و اگر مایل باشیم می توانیم مژده مسیح را با آنها بدهیم.
 2.   بشارت در خانه خودمان = هرخانه مسیحی باید مرکز بشارتی باشد و ما مسیحیان می توانیم در خانه های خود کارهای زیر را انجام دهیم :

الف _ می توانیم عکس های مذهبی و آیات کتاب مقدس را بر دیوار اطاق پذیرائی خود نصب کنیم تا بدین وسیله به مهمان هائ یکه راجع به عکس ها سوال می کنند بشارت مسیح را بدهیم.

ب _ می توانیم کتاب های بشارتی را همیشه روی میز اطاق بگذاریم و آنها را به مهمان ها بدهیم.

ج _ می توانیم کتاب انجیل و کتب بشارتی آماده را داشته باشیم تا به طور امانت به مهمان ها بدهیم.

د _ می توانیم دوستان غیر مسیحی را برای چائی یا شام دعوت کرده و نیز یکی دو نفر مسیحی را برای ملاقات آنان دعوت کنیم و صحبت را به طرف مسیح بکشیم.

ه _ می توانیم چند نفر از دوستان مسیحی و غیر مسیحی را برای دیدن عکس های زندگی مسیح یا فیلم روحانی یا شنیدن برنامه روحانی رادیو به خانه خود دعوت کنیم.

و _ می توانیم مجلس روحانی هفتگی در خانه خود داشته و دوستان مسیحی و غیر مسیحی را دعوت کنیم تا درسی از کتاب مقدس با هم بخوانند و مسیحیان شهادت دهند و با هم دعا کنند.

 1.   ادبیات بشارتی = یکی از راههای بسیار مفید برای دادن بشارت پخش کتاب مقدس و کتب مسیحی دیگر است و این کاری است که همه مسیحیان می توانند در آن شرکت کنند.

الف _ می توانیم اوراق یا کتابهای بشارتی را همیشه در جیب یا کیف خود داشته و آنها را به اشخاصی که ملاقات می کنیم بفروشیم یا به طور رایگان بدهیم.

ب _ می توانیم مقداری از کتب مقدسه و کتاب های بشارتی را در خانه خود نگاه داریم و آنها را به دوستان و مهمان ها بفروشیم.

ج _ می توانیم مخزن کتابی برای امانت دادن در خانه خود داشته باشیم.

د _ می توانیم به وسیله پست برای دوستان غیر مسیحی خود کتاب بفرستیم.

ه _ دکترهای مسیحی می توانند کتاب های بشارتی را روی میز در اطاق انتظار بگذارند تا بیماران بخوانند.

و _ می توانیم کتاب ها و عکس های روحانی را به طور هدیه در نوروز و مواقع مناسب دیگر به دوستان غیر مسیحی خود تقدیم کنیم.

ز _ می توانیم در هفته کتاب مقدس شرکت کرده چند جلد از کتاب انجیل را به دوستان خود هدیه دهیم.

ح _ بعضی اوقات می توانیم به اتفاق مبشرین و کتاب فروشها به خیابان رفته ادبیات ادبیات مسیحی را در مغاذه ها و ادارات بفروشیم.

ط _ می توانیم کتاب های روحانی را به مریضانی که در بیمارستان ها خوابیده و کار دیگر ندارند و اغلب با خوشحالی حاضر به مطالعه هستند امانت بدهیم.

ی _ می توانیم در مسافرت ها کتاب ها و اوراق بشارتی را همراه خود ببریم و به هم سفرهای خود در اتوبوس یا قطار هدیه دهیم. بعضی اوقات دادن کتاب در صحبت را باز می کند.

ک _ گاهی ممکن است کتاب بشارتی را به اشخاصی که در زندان هستند بدهیم و محبوسینی که خیلی به مسیح محتاج هستند و وقت زیادی برای مطالعه دارند می توانند از آنها استفاده کنند.

 1.   مجالس بشارتی در کلیسا = هر کلیسا باید هفته ای اقلا یکی دو مجلس بشارتی که هم مسیحیان و هم غیر مسیحیان به آن دعوت می شوند داشته باشد. بهترین وقت برای این مجالس معمولا شب جمعه و یکشنبه شب است. در این مجالس بشارتی وعظ ها باید مختصر و جالب توجه باشد و دعاها نیز باید مختصر باشد. مسیحیان باید برای این مجالس زیاد دعا کنند و دوستان خود را دعوت کرده به اتفاق ایشان به مجلس بیایند. خیلی مفید است که یکی دو نفر از مسیحیان شهادت دهند تا غیر مسیحیان بفهمند که مسیح هنوز می تواند گناهکاران را نجات دهد. لازم است که کمیته پذیرائی به مهمان ها خوش آمد بگویند و برای نشستن به آنها جا بدهند.
 2.   مجالس مخصوص بشارتی در عید میلاد و قیام = در بعضی از کلیسا ها مرسوم است که در موقع اعیاد بزرگ مجلس روحانی داشته دوستان غیر مسیحی را دعوت می کنند و این مجالس خیلی مفید بوده است. کارتهای دعوت به دوستان مسیحیان و کسان دیگر داده می شود، کلیسا برای عید مزین می شود، هیئت سرایندگان سرودهای مخصوص می خوانند، فیلم روحانی یا عکس های مسیح نشان داده می شود، سخنرانی مختصری راجع به معنی عید ایراد می شود و کتابچه ای که حاوی بشارت نجات باشد موقع خروج از کلیسا به مهمانها داده می شود. ممکن است اعلان این مجالس در روزنامه ها چاپ شود تا همه مطلع شوند. بسیاری از مردم که شاید کایل نباشند دیگر به کلیسا بیایند حاظرند با خوشی در مجلس عید شرکت کنند و باید آنان را دعوت کرد باز هم به کلیسا بیایند.
 3.   رشته مجالس بشارتی = هم در ایران و هم در کشورهای دیگر خدا مکرراٌ رشته های مجالس بشارتی را برای بیدار کردن مسیحیان و نجات دادن به بی ایمانان به کار برده است. پیشنهادات زیر را باید مراعات کرد :

الف _ باید سالی یک یا دو بار در هر کلیسا یک رشته مجالس بشارتی برگزار شود و بهترین موقع ماه اکتبر یا وقت عید قیام یا بین قیام و پنطیکاست می باشد.

ب _ این مجالس باید اقلا یک هفته و در صورت امکان دو هفته ادامه داشته باشد.

ج _ اگر واعظی از شهر دیگر دعوت شود مفید خواهد بود چون مردم بیشتر مایلند صحبت شخص جدید الورود را بشنوند.

د _ لازم است مدت چند ماه قبل از شروع این مجالس دسته هائی از مسیحیان مرتباٌ برای مجالس و برای شخص واعظ دعا کنند.

ه _ یک کمیته قوی برای کشیدن نقشه و رسیدگی به تمام ترتیبات مجالس باید معین شود.

و _ اعضای کلیسا باید تشویق شوند که برای این مجالس کار کنند و دعا نمایند و مرتباٌ حضور به هم رسانند زیرا اگر مسیحیان متفقاٌ کمک نکنند مشکل است نتیجه رضایت بخشی گرفته شود.

ز _ کارتهای دعوت باید چاپ شود و به وسله مسیحیان به دوستان علاقمندی که مسیحی نیستند داده شود.

ح _ در صورت امکان باید قبل از شروع مجالس روز مخصوصی دعا باشد، تا واعظ و اعضای کمیته و کارکنان دیگر با هم راجع به کاری که در یش است مشورت و دعا کنند.

ط _ وقتی که مجالس شروع می شود کارکنان باید هر روز برای دعا و مشورت جمع شوند.

ی _ اعضای کمیته پذیرائی باید پیش از وقت حاضر شوند و با محبت مهمان ها را به جلو راهنمائی کنند تا نیمکت ها از جلو پر شود.

ک _ مسیحیان باید پهلوی غیر مسیحیان بنشینند تا در وقت مجلس برای نجات آنان دعا کنند.

ل _ هیئت سرایندگان باید تربیت شود تا در خواندن سرود مردم را راهنمائی کند.

م _ دعاها و قرائت از کتاب مقدس باید مختصر باشد.

ن _ در آخر هر مجلس باید علاقمندان را دعوت کرد که بعد از رفتن دیگران برای دعا و صحبت خصوصی در کلیسا بمانند. در این مجلس دوم مسیحیان باید شهادت دهند و کسانی که مایلند می توانند اقرار ایمان به مسیح نمایند و ایمان داران باید مشغول دعا باشند و در این مجلس نباید هیچ مباحثه باشد.

س _ اشخاصی که اقرار ایمان می کنند باید نام و آدرس خود را بدهند و دسته ای از آنها باید تشکیل شود تا تعلیم یابند و در ایمان قوت بگیرند و بالاخره عضو کلیسا شوند.

ع _ بعد از ختم رشته مجالس کارکنان باید باز هم دعا کنند و بشارت دهند تا کار روح القدس ادامه پیدا کند.

 1.   عکس ها و فیلم های روحانی = بعضی اوقات ممکن است به وسیله عکس بشارت مسیح را به اشخاصی که معمولا حاضر نیستند بشنوند بدهیم. می توانیم به وسیله چراغ عکس ها مسیح را به دسته های کوچک در خانه یا به دسته های بزرگتری در قرائتخانه یا سالن یا کلیسا نشان دهیم. کسانی که در این مجالس حاضر می شوند باید بفهمند که در کلیسا هستند نه در سینما و باید ساکت بوده با احترام تماشا کنند. نشان دادن عکس یا فیلم تنها کافی نیست زیرا بعضی ها معنی آن را نخواهند فهمید، پس لازم است که بشارت نجات هم به طور واضح داده شود و اگر ممکن باشد چند نفر شهادت دهند. روی هم رفته عکس ها از فیلم مفید تر است زیرا ممکن است در موقعی که عکس نشان داده می شود بشارت هم داده شود.
 2.   دادن درس به بی سوادها = وقتی که دکتر لاباخ چند سال پیش در تهران بود اظهار کرد مقصود او در کار باسواد کردن بی سوادها آشنا کردن آنان با مسیح است و می گفت : اگر یک نفر مسیحی با صبر و مهربانی مرد یا زن بی سوادی را تعلیم دهد آن شخص به قدری ممنون خواهد شد که با خوشی به آنچه معلمش راجع به مسیح به او می گوید گوش خواهد داد. بعضی از اشخاصی که کار ایشان با فقرا است این روش را امتحان کرده اند و نتایج سودمندی به دست آورده اند.
 3.   قرائتخانه ها = از چند سال پیش در بعضی از شهرهای ایران قرائتخانه های مسیحی بوده و مردان، خصوصاٌ جوانان توانستند در این قرائتخانه ها بشارت نجات را بشنوند. اشخاصی که علاقمند هستند می توانند در قرائتخانه کتاب بخوانند و با مسیحیانی که آنجا جمع می شوند صحبت کنند و با مبشر درس کتاب مقدس بخوانند و در کلاس کتاب مقدس شرکت کنند. باید دقت کرد که قرائتخانه واقعاٌ مرکز بشارتی باشد نه جائیکه اشخاص بیکار برای وقت گذرانی جمع شوند.
 4.   مکاتبات = بیشتر از مسیحیان دوستانی در شهرهای دیگر دارند که مسیحی نیستند و اگر چه ممکن نیست با آنها صحبت کنند می توانند برای آنها نامه بنویسند پس باید به وسیله نامه راه نجات را برای آنان بیان کنند و آنها را دعوت نمایند که قلب خود را به مسیح تسلیم کنند و نیز ممکن است در وقت عید میلاد و عید قیام کارتهای تبریک که دارای پیغام روحانی باشد بفرستند و برای کسانی که علاقمند می شوند می توانند کتبی که عقیده مسیحیان را بیان می کند ارسال دارند و وقتی که نامه های معمولی برای دوستان غیره مسیحی می فرستند می توانند اوراق بشارتی را در جوف پاکت بفرستند تا به این وسیله آنها برای شناختن مسیح مایل شوند.
 5.   بیمارستان های مسیحی = مسیحیانی که در بیمارستان ها خصوصاٌ بیمارستان های مسیحی خدمت می کنند فرصت بسیار خوبی دارند که نه تنها محبت مسیح را عملا نشان دهند بلکه شفاهاٌ نیز بشارت او را به بیماران بدهند. در اتاق انتظار بیمارستان غالباٌ ممکن است کتاب بفروشیم یا عکس نشان دهیم یا از کتاب مقدس برای مریضان بخوانیم یا حکایت های کتاب را برای آنها نقل کنیم و نیز ممکن است با اشخاصی که بستری هستند دوستانه صحبت کنیم و کتاب های مفید به آنها امانت دهیم و عکس ها و فیلم ها را نشان دهیم و بشارت محبت مسیح را به آنها  داده با ایشان دعا کنیم. وقتی که کار ما با مریضان است باید مواظب باشیم که با صحبت ها یا دعاهای طولانی آنان را خسته نکنیم بلکه باید سعی کنیم با بیان کردن محبت مسیح نسبت به بیماران و رنج دیدگان آنها را تسلی و تشویق نمائیم. ممکن است عکس ها و آیات روحانی را به دیوار نسب کنیم تا بیماران آنها را همیشه ببینند. بعضی اوقات ممکن است مجلس عبادت مختصری در اتاق ها برای مریضان تشکیل دهیم که در این مجلس جوانان کلیسا بتوانند برای بیماران سرود بخوانند و شهادت دهند. قبل از مراجعت بیماران به خانه خود می توانیم عکس ها یا کتابچه هائی به طور یادگار به آنها بدهیم و اگر به کلام مسیح علاقه دارند خوب است ادرس آنها را بگیریم تا بتوانیم بعدها از ایشان دیدن کنیم یا برای ایشان نامه بنویسیم. نظر به اینکه بیماران مهمان هستند باید مواظب باشیم طوری صحبت و رفتار کنیم که آنها نرنجند. کارهای بشارتی که در بیمارستان مسیحی کرده می شود باید با اجازه رئیس بیمارستان یا کمیته بشارت بیمارستان باشد.
 6.   مدارس مسیحی = معلمین در مدارس مسیحی فرصت بسیار خوبی برای هدایت کردن شاگردان خود به نزد مسیح دارند زیرا می توانند کتاب مقدس و عقاید مسیحی را به آنها تعلیم دهند و در موقع عبادت روزانه می توانند بشارت دهند و نیز می توانند شاگردان خود را در خواندن کتب مسیحی تشویق نمایند و آنان را دعوت کنند که به اتفاق والدین خود مرتباٌ در مجالس عبادت کلیسائی حاضر شوند و نیز می توانند به وسیله محبت خود و پاکی زندگی خود عیسی مسیح را به شاگردان معرفی کرده و با هر کدام از آنها به تنهائی صحبت کرده و آنان را تشویق نمایند که دلهای خود را به مسیح تسلیم نمایند. ممکن است هفته ای یک مرتبه مجلس بشارتی برای شاگردانی که مایلند مسیحی شوند در مدرسه تشکیل شود و عکس ها و فیلم های روحانی در آن مجلس به شاگردان نشان داده شود.
 7.   نمایش های روحانی = مردم همیشه مایلند نمایش های جالب را ببینند و ممکن است جوانان کلیساها نمایش های یشارتی را تهیه کرده دوستان غیر مسیحی خود را برای تماشا دعوت کنند. به این وسیله عده ای از غیر مسیحیان بشارت مسیح را خواهند شنید و جوانان مسیحی نیز تشویق خواهند شد که بیشتر در کار بشارتی کلیسا شرکت کنند.
 8.   کانون ها شادی = نظر به اینکه بیشتر از بچه ها در مدارس دولتی هستند و هیچ تعلیم مسیحی نمی گیرند لازم است برای ایشان در روزهای جمعه کانون های شادی یا کلاس های روحانی تشکیل شود و نیز در تعطیل تابستان ممکن است کانون شادی هر روزه تا چند هفته دایر شود و به این وسیله حکایت شیرین عیسی مسیح و محبت او به عده ای از اطفال که هیچ فرصت دیگر ندارند با مسیح آشنا شوند گفته شود. عکسها، فیلمها، کتابها، نمایشها و غیره همه برای بچه ها مفید است ولی بهترین راه برای آوردن آنها به نزد مسیح صحبت محبت آمیز خصوصی و دعا با ایشان است.
 9.   خدمات اجتماعی = طرق متعدد برای نشان دادن محبت مسیح در خدمت به فقرا و نیازمندان وجود دارد و همه آنها فرصت خوبی برای بشارت به دست می دهند. بعضی از این خدمات را نام می بریم : تاسیس آموزشگاه برای کوران، یتیم خانه، بنگاه برای خدمت به زارعین، کلینیک ها برای فقرا، کلینیک ها برای اطفال، کلاس های خیاطی، کلاس ها برای بی سوادان، کلاس ها برای بچه های فقیر و غیره. به وسیله این طریق ممکن است با بیماران و غم دیدگان و نیازمندان دوست شده آنها را با بهترین دوستان جوانان یعنی عیسی مسیح که تنها کسی است که می تواند تسلی دائمی و حیات جاودانی را به آنها دهد آشنا کنیم.
 10.   مسافرت ها = مسیح و شاگردانش غالباٌ برای پیدا کردن گمشدگان و نجات آنان از جائی به جائی دیگر مسافرت می کردند و به همانطور مبشرین رسمی و غیر رسمی باید زود زود از طرف کلیسا ها برای رسانیدن بشارت به جمیع مردم به تمام شهر ها و دهات ها مسافرت کنند.

راجع مسافرت های بشارتی ممکن است پیشنهادات زیر مفید باشد :

الف _  خوب است دو یا سه نفر با هم مسافرت کنند و در صورت امکان یکی از مبشرین خانمی باشد که بتواند با خانم ها کار کند.

ب _ وقتی که مبشرین به یک شهری می رسند باید جای مناسبی در خانه یا مهمان خانه برای سکونت خود و پذیرائی از مهمان ها پیدا کنند. انتخاب جای مناسب خیلی اهمیت دارد.

ج _ بعد از رسیدن به شهر مبشرین باید بلافاصله از روسای شهر ملاقات کنند و کتب خود را به آنها نشان داده و مقصود مسافرت خود را به ایشان اطلاع دهند.

د _ مبشرین می توانند در ادارات و خیابان ها کتب خود را بفروشند و به این وسیله مردم از آمدن ایشان مطلع می شوند و اشخاص حقجو پیدا خواهند شد. بعضی اوقات در این مسافرت ها کتاب های زیادی به فروش می رود.

ه _ مبشرین باید از مسیحیان یا آشنایانی که در آن شهر هستند دیدن کنند و می توانند در یکی از خانه های مسیحیان مجلسی تشکیل دهند.

و _ اگر عکس یا فیلم نشان داده شود خیلی از مردم خواهند آمد ولی باید زیاد مواظب باشند که شلوغ نشود و بهتر است پیش از نشان دادن عکس یا فیلم به شهربانی اطلاع داده شود و در صورت لزوم قبلا فیلم را به مامور شهربانی نشان دهند.

ز _ مبشرین باید مواظب باشند کاری نکنند که در نتیجه آن مخالفت زیادی تولید شود و مانع از مراجعت مجدد به آن شهر شود.

ح _ در صورت امکان مفید است مبشرین اقلا در هر شهر یک هفته بمانند.

ط _ باید اسامی و آدرس های روسا و دوستان و علاقمندان در دفتر مبشرین نوشته شود.

ی _ بعد از مراجعت به مرکز مبشرین باید برای دوستان نامه بنویسند تا همیشه با آنان رابطه داشته باشند، مخصوصاٌ با ایمانداران و حقجویان باید مکاتبه کنند.

ک _ مبشرین باید سالی دو مرتبه به شهر به شهرهای حدود ماموریت خود مسافرت کنند.

 1.   دسته های بشارت انفرادی = طریق بسیار مفیدی برای کار بشارت این است که ۵ الی ۱۰ دفر مسیحی دسته ای به مقصود هدایت کردن دیگران به سوی مسیح تشکیل دهند. گاهی به این دسته ها اسامی مخصوصی داده می شود از قبیل انجمن اندریاس و فیلپس یا دسته صیادان یا دسته دوستان مسیح. هر دسته باید اقلا هفته ای یک مرتبه برای درس روحانی و دعا و مشورت راجع به کار بشارت و دادن گزارش کار خود گرد هم آیند. اگر در هر مجلس نیم ساعت برای درس بشارتی از همین کتاب یا کتاب بشاتی دیگر منظور شود مفید خواهد بود و سپس هر عضو باید گزارش صحبت خود را با کسانی که در هفته قبل با آنها ملاقات و مذاکره نموده است بدهد و بعد باید برای کار هفته آینده نقشه بکشند و برای کسانی که بشارت به آنها داده شده یا داده خواهد شد دعا کنند. هیچ کس نباید دارای عضویت در دسته بشارتی باشد مگر اینکه مایل باشد صمیمانه و با دعا سعی کند با دیگران صحبت کرده و آنان را به سوی مسیح راهنمائی کند.

سوالات

 1.   کدام یک از طرقی که در بالا ذکر شده است در کلیسای شما به کار برده می شود؟
 2.   بغیر از این طرق کدام راه دیگر را در کلیسای شما می شود استعمال کرد؟
 3.   شما شخصاٌ کدام راه را برای آوردن اشخاص به نزد مسیح به کار خواهید برد؟
 4.   آیات زیر را حفظ کنید : متی ۱۰: ۱۰-۷ و ۲۶-۳۱.