Main Banner

فصل نوزدهم

چگونه اطفال را به نزد مسیح رهبری کنیم

وقتی که راجع به کار بشارت صحبت می کنیم غالبا مقصود ما دادن مژده نجات به بزرگان و جوانان است و بچه ها را فراموش می کنیم. ولی نباید اینطور فکر کرد زیرا اطفال به اندازه بزرگان به مسیح محتاجند و از اشخاص بزرگ بیشتر مایلند که دلهای خود را به مسیح بدهند. پس لازم است کهر بشارت میان بچه ها را در نظر بگیریم.

 1.   اطفال محتاج نجاتند

غالباٌ وقتی که به بچه های کوچک قشنگ نگاه می کنیم تصور می کنیم که آنها بیگناهند. درست است که اطفال کوچک هیچ کار بدی انجام نداده اند ولی متاسفانه تخم گناه در دلهای ایشان هست و به زودی آن تخم ثمر خواهد آورد. همین اطفال عصبانی می شوند و نافرمانی می کنند و دروغ می گویند و مرتکب گناهان دیگر می شوند، به همان طوری که والدین ایشان قبلا کرده اند. داود در مزمور ۵۲: ۵ و ۵۸: ۲ به این حقیقت اشاره می کند و پولس نیز می نویسد همه گناه کرده اند (رومیان ۳: ۲۳). بچه ا زود می فهمند که بد کرده اند و موقعی که خدا را نافرمانی کرده و با او مخالفت می کنند می فهمند که کار بدی می کنند و اگر علتش را هم نفهمند باز دل ایشان ناراحت می شود.

 1.   عیسی مسیح میل دارد که اطفال به نزد او بیایند

چنانکه مسیح اشخاص بزرگ را دعوت می کند که نزد او آمده نجات یابند به همان طور بچه ها را دعوت می کند و موقعی که شاگردانش از آمدن اطفال به نزد او مانع شدند ایشان را توبیخ کرد فرمود بگذارید بچه ها نزد من بیایند (مرقس ۱۰: ۱۴). ما نمی دانیم طفل در چه سنی می تواند نزد عیسی بیاید لیکن میدانیم که بچه خیلی کوچک مادر خود را می خواهد و می تواند نزد او بیاید و طفلی که می تواند پیش مادرش بیاید می تواند نزد مسیح آید. مسیح اطفالی که والدین آنها را نزد او آوردند در آغوش خود گرفت پس می توانیم بگوئیم که اطفال خود در همان روزی که متولد می شوند، حتی پیش از تولد، نزد مسیح بیاوریم. والدین یا معلمان که اطلاعی راجع به  مسیح به بچه های خود نمی دهند و صبر می کنند تا اطفال بزرگ شده بتوانند دینی برای خود انتخاب کنند چه گناه بزرگی مرتکب می شوند؛ اطفال از آن مسیحند زیرا او شبان آنها است و آنان بره های او می باشند. بچه ها احتیاج به مسیح دارند زیرا او باید دلهای آنها را پاک کرده ایشان را از گناه حفظ کند. البته آسانتر است که روح القدس دل تازه ای به طفلی داده او را فرزند خدا گرداند تا قلب سخت کسی را که سالهای دراز در گناه زندگی کرده دعوض کند. پس همه ما باید امر مسیح را اطاعت کرده راهی را برای بچه ها باز کنیم و آنها را نزد او ببریم.

 1.   چگونه می توانیم اطفال را کمک کنیم که نزد مسیح بیایند

الف _ والدین مسیحی باید اطفال خود را برای یافتن تعمید به کلیسا آورده آنان را به خدا تقدیم کنند تا این اطفال از اول دارای برکت مسیح شده مهر او را در خود داشته باشند.

ب _ والدین و معلمین باید مسیح را حقیقتاٌ دوست بدارند و هرگاه ایشان مسیح را دوست بدارند می توانند اطفال را نیز تشویق نمایند تا او را دوست بدارند.

ج _ والدین و معلمین باید زیبائی و شادی زندگی مسیحی حقیقی را به اطفال نشان دهند تا اطفال آن را دیده برای خود قبول کنند.

د _ به مجرد اینکه اطفال بتوانند بفهمند، باید کتاب مقدس را به آنها تعلیم دهیم. می توانیم حکایت های شیرین کتاب را برای آنها نقل کنیم و آیات شیرین را یاد دهیم تا حفظ کنند و نیز می توانیم خواندن سرودهای روحانی را به ایشان بیاموزیم.

ه _ مخصوصاٌ باید راجع به عیسی مسیح با بچه ها صحبت کنیم و سرگذشت زندگی پاک او و محبت او نسبت به مردم و کارهای بزرگ او را بیان کنیم. می توانیم به آنها بگوئیم که عیسی مسیح حالا با ایشان است و ایشان را دوست دارد و باید آنان را یاد دهیم که در دعا با او صحبت کنند.

و _ باید کتب روحانی را که مخصوصاٌ برای بچه ها نوشته شده است برای ایشان بخوانیم و هرگاه توانستند کتاب بخوانند باید کتاب مقدس و کتب مفید روحانی دیگر را به ایشان بدهیم تا مال خود آنها باشد و آنها را تشویق کنیم که برای خود کتاب بخوانند.

ز _ تا اطفال از کوچکی به پرستش خدا عادت کنند باید نکات زیر را مراعات کرد :

(۱).   در خانواده مسیحی لازم است که عبادت فامیلی هر روزه برگزار شود و بچه ها باید حاضر بوده یاد بگیرند که ساکت بنشینند. وقتی که بزرگتر شدند می توانند با خواندن کتاب یا دعا کردن در عبادت شرکت کنند

(۲).   هر وقت سن بچه ها مقتضی شد باید یاد بگیرند که در تنهائی برای خود عبادت خصوصی داشته باشند یا به اصطلاح دیگر رازگاهان داشته باشند و هر روزه در تنهائی کتاب مقدس را بخوانند و دعا کنند.

(۳).   بچه ها باید مرتباٌ در آموزشگاه روحانی یکشنبه یا جمعه برای گرفتن تعلیمات روحانی حاضر شوند و به این وسیله به کلیسا علاقمند بشوند.

(۴).   بچه ها باید در مجالس عبادت کلیسائی مرتباٌ حاضر شده پهلوی والدین خود بنشینند تا به این وسیله بفهمند که از اعضای خانواده خداوند هستند و جای مخصوصی در خانه خدا دارند و با وجود اینکه نمی توانند همه بیانات واعظ را بفهمند باز هم کم و بیش خواهند فهمید و احساس خواهند کرد که با خدا بوده اند. نبردن بچه ها به کلیسا به عنوان اینکه هنوز کوچک هستند اشتباه بزرگی است.

ح _ والدین و معلمین باید اطفال را کمک کنند که به زندگی مسیحی عادت نمایند. باید یاد بگیرند که والدین خود را مطیع باشند و خدا را نیز اطاعت نمایند، باید یاد بگیرند که همیشه راست بگویند زیرا خدا راستگو است، باید یاد بگیرند که والدین و برادران و معلمین و دوستان را محبت کنند و باید یاد بگیرند که همدیگر را ببخشند و هیچ کینه ای در دلهای خود نگه ندارند.

ط _ علاوه بر طریق مذکور باید سعی کنیم در صحبت خصوصی اطفال را وادار نمائیم که دلهای خود را به مسیح بسپارند. باید خیلی ساده بیان کنیم که مسیح چطور آمد تا ما را نجات دهد و چطور ما را محبت کرده در راه ما جان داد و چگونه بچه کوچکی هم می تواند خود را به مسیح تسلیم کرده از گناه نجات یابد. بعضی اوقات موقعی که طفل کار بدی کرده است فرصت خوبی پیدا می شود که او را کمک کنیم تا گناه خود را اقرار کرده آمرزش و آرامش در مسیح پیدا کند. سوزناوسلی (Susanna Wesley) مادر جان وسلی معروف دارای نوزده بچه بود و تنها راهی که برای صحبت کردن با آنها در تنهائی پیدا کرده بود این بود که هر شب یکی از آنها را به نوبت به اطاق خود می برد و با او صحبت و دعا می کرد و به این ترتیب توانست همه بچه ها را یک یک با خدا نزدیک کند.

ی _ فقط خدا می داند چند نفر از اطفال به وسیله دعاهای والدین و دوستان ایشان نجات یافته اند. جان پیتون (John Paton) که مبشر بسیار معروفی در جزیره های اقیانوس کبیر بود می گوید وقتی که بچه بود پدر او هر شب به اتاق دیگر می رفت و به طوری که صدای او در اتاقی که بچه ها در آنجا بودند شنیده شود برای آنها یک یک دعا می کرد و او و سایر بچه ها به دعاهای پدر گوش می دادند. والدین و معلمین باید در عین حال که برای اطفال دعا می کنند با خود آنان نیز دعا کنند و باید بچه ها را یاد بدهند که خود دعا کنند.

ک _ هروقت بچه ها به سن مقتضی رسیدند والدین ایشان باید آنها را تشویق کنند که در انجمن جوانان کلیسا شرکن نمایند و در کنفرانس های روحانی جائی که تحت نفوذ مسیحی واقع می شوند حضور به هم رسانند.

ل _ والدین باید فرزندان خود را تشویق کنند که خود را برای شرکت در عشاء ربانی و عضویت کلیسا آماده سازند. به جای اینکه صبر کنند تا بزرگ شوند خیلی بهتر است موقعی که جوان تر هستند این کار مهم را انجام دهند.

 1.   مجالس خصوصی برای اطفال

بعضی اوقات ممکن است هم برای اطفالی که از خانواده های مسیحی هستند و هم برای بچه های دیگر مجالس بشارتی مخصوصی تشکیل دهیم. در این مجالس سرود های روحانی که بچه ها آنها را دوست دارند خوانده می شود و بشارت مسیح به وسیله حکایت ها و مثل هائی که بچه ها می توانند بفهمند داده می شود و بعضی اوقات ممکن است عکس ها یا فیلم های روحانی نشان داده شود. در این مجالس  سکوت و روح احترام باید رعایت شود تا بچه ها بفهمند که در کلیسا هستند نه در سینما. در کانون های شادی که در تابستان تشکیل می شود فرصت خیلی خوبی داریم که بسیاری از بچه ها را از همه ملل با عیسی آشنا کنیم.

سوالات

 1.   شما در چه سنی قلب خود را به مسیح تسلیم کردید؟
 2.   شما با یک خانواده مسیحی که همه بچه های آن خانواده مسیح را دوست دارند آشنا هستید؟
 3.   آیا می دانید چه چیز باعث آن شد که آن فرزندان خود را به مسیح تسلیم کردند؟
 4.   آیا شما با اشخاصی آشنا هستید که والدین ایشان مسیحی بودند ولی خودشان مسیحی نیستند؟
 5.   آیا می توانید علت مسیحی نشدن آن فرزندان را بیان کنید؟
 6.   آیا می توانید راه های دیگر غیر آنچه که نوشته شده است برای آوردن بچه ها به نزد مسیح پیشنهاد بکنید؟
 7.   آیات زیر را حفظ کنید : مزمور ۵۱: ۵، رومیان ۳: ۲۳، مرقس ۱۰: ۱۳-۱۶، اعمال ۱۶: ۳۰-۳۴.